Ocak Şubat Mart SGK Primleri Erteleniyor.
2017 ocak, şubat ve mart aylarına ait prim ödemeleri belirlenen son ödeme tarihine kadar ödemeleri halinde bu aylara ilişkin primler süresi içerisinde ödenmiş sayılacak olup, işverenler herhangi gecikme zammı ve cezası ödemeyeceklerdir. Ayrıca İşverenler 2017 Ocak, Şubat ve Mart aylarına ait prim ödemelerini belirtilen tarihte ödemiş olsalar bile SGK Prim teşviklerinden faydalanmaya devam edeceklerdir. İşverenler, bu 9 ay prim ödeme ertelemesi ile öncellikli ödemelerini yaparak bir nebze olsun rahat nefes almaları sağlanacaktır.SGK Prim Ödemeleri Nasıl Ertelenecek?2017 yılı asgari ücreti zammının Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından daha açıklaması yapılmamışken, buna bağlı olarak Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 82 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "6,5" ibaresi "7,5" şeklinde değiştirilmiş olup,  şirketlerin özellikle Aralık ayı içerisinde Yeni bütçe çalışması yaptığı bu dönemde Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında çıkan 2017 Ocak, Şubat Mart ayı SGK primlerinin 9 ay ertelenmesi kararı konusu kamuoyunda tam olarak anlaşılamamış olup birçok işveren ve meslek mensubu ilgili dönemlere ait ödenecek SGK prim tutarlarının tamamının 9 ay ertelendiği anlamını çıkartmaktadır.27.01.2016 tarih ve 29606 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6661 sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 17 inci maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Geçici 68 inci madde ilave edilerek, Asgari Ücret Artışına İlişkin Hazine Desteği yürürlüğe girmiştir." İlgili yasa ile özel sektör işverenlerinin kuruma verdikleri aylık prim ve hizmet belgelerinde prime esas günlük kazancı 85.00TL, Aylık 2.550.00 TL ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısının,  3,33 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecek ve bu tutar Hazinece karşılanacaktır." denilmektedir.Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında belirlenen tasarıya göre; 4/(a) sigortalılarını çalıştıran özel sektör işverenlerinden, 2016 Aralık, 2017 Ocak ve Şubat ayları için Asgari Ücret Artışına İlişkin Hazine Desteğinden faydalananlardan destekte yararlanmada  dikkate alınacak prim ödeme gün sayısının günlük 60.00 TL ile çarpımı sonucu bulunacak sigorta prim esas kazanç tutarı üzerinden hesaplanacak tutar olup, belirtilen dönemlerin SGK prim tutarlarının tamamı 9 ay ertelenmeyecektir.  İşverenlerin ve meslek mensuplarının bütçe çalışması yaparken bu konuya dikkat etmeleri gerekmektedir.
Copyright 2016 - Murat Omrak - Tüm Hakları Saklıdır
Copyright 2016 - Murat Omrak - Tüm Hakları Saklıdır